انتخاب برگه
تنظیمات وردپرس: تنظیمات نوشتن

تنظیمات وردپرس: تنظیمات نوشتن

تنظیمات نوشتن وردپرس همان طور که از نامش مشخص است، نوشتن شما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد! و از طریق تنظیمات ← نوشتن در دسترس است. علاوه بر آن، صفحه تنظیمات نوشتن برنامه‌ای بسیار مفید و کاربردی در اختیار شما می‌گذارد… ساختار انتخاب اولین گزینه باعث می‌شود که...
تنظیمات وردپرس: تنظیمات همگانی

تنظیمات وردپرس: تنظیمات همگانی

تنظیمات همگانی وردپرس شامل تنظیماتی است که قسمت‌های مهمی از سایت شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تنظیمات همگانی از طریق تنظیمات ← همگانی قابل دسترسی است. عنوان سایت و معرفی کوتاه اولین گزینه‌ای که در تنظیمات همگانی مشاهده می‌کنید عنوان سایت است. عنوان سایت در بالای صحفه...